tenis klub - PrivilegeUprava Kluba ne preuzima odgovornost ili obaveze za bilo kakav gubitak ili oštećenje imovine, odnosno telesne povrede, smrt ili bolest bilo kog člana ili gosta, bez obzira kako je do njih došlo, ili da li su na bilo koji način povezani sa upotrebom opreme ili prostorija Kluba, bez obzira da li je upotreba bila pravilna.
tenis klub - Privilege

  • Članovi Kluba i njihovi gosti moraju posedovati adekvatnu sportsku opremu u toku korišćenja sadržaja Kluba, a posebno odgovarajuće patike sa ravnim đonom, svoje rekete i loptice.
  • Obavezno je presvlačenje (mrežanje) terena nakon svakog termina.
  • Od članova se traži da poštuju mir i privatnost drugih korisnika bez povišenih tonova, psovki, neprimerenog i nepristojnog ponašanja.
  • Nije dozvoljeno unošenje napitaka u staklenoj ambalaži na teniski teren.
  • Nije dozvoljeno unošenje i upotreba mobilnih telefona na teniski teren, da se ne bi remetio mir i koncentracija igrača.